Về chúng tôi

Đây là lời chào của Nghiệp đoàn y-dược sĩ tự do Việt Nam, một mạng lưới các lương y- bác sỹ và tình nguyện viên   vì bệnh nhân nghèo khắp Việt Nam.

Nghiệp đoàn y dược sĩ Việt Nam là một đối tác của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Bộ ba nghiệp đoàn đang phối hợp hành động để tổ chức được một nền giáo dục nhân bản và một nền y tế miễn phí cho toàn dân.

Đại diện ban vận động:

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế ( Sài Gòn) 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ( USA)

Tình nguyện viên:

Sinh viên Ngọc Diệp- ( khoa y học cổ truyền- đại học Y dược Hải Phòng)

Sinh viên Lê Ngọc Lan Hương ( Derby,  thành viên Nghiệp đoàn sinh viên  Việt Nam)

Sinh viên Lê Tín ( Sài Gòn, thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên  Việt Nam)

Sinh viên Đào Ngọc Phương ( Sài Gòn, thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên  Việt Nam)

Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai ( Nha Trang- tình nguyện viên của Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu).

Chúng tôi tha thiết mời gọi những bác sĩ tây y và thầy thuốc đông y, các sinh viên y khoa và dược khoa tham gia vào Ban vận động. Khi ước lượng được một số lượng thành viên đủ lớn, ban vận động tổ chức bầu cử để chọn ra một ban điều hành gồm các bác sĩ-dược sĩ thực thụ.

Email: hoithaythuocdoclap@gmail.com hoặc nghiepdoanyduocsitudo@gmail.com