Về chúng tôi

Đây là lời chào của Nghiệp đoàn y-dược sĩ tự do Việt Nam, một mạng lưới các lương y- bác sỹ và tình nguyện viên   vì bệnh nhân nghèo khắp Việt Nam.

Đại diện ban vận động:

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế ( Sài Gòn) 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ( USA)

Tình nguyện viên:

Sinh viên Lê Ngọc Lan Hương ( Derby,  thành viên Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam)

Sinh viên Lê Tín ( Sài Gòn, thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam)

Sinh viên Đào Ngọc Phương ( Sài Gòn, thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam)

Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai ( Nha Trang- tình nguyện viên của Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu).

Chúng tôi tha thiết mời gọi những bác sĩ tây y và thầy thuốc đông y, các sinh viên y khoa và dược khoa tham gia vào Ban vận động. Khi ước lượng được một số lượng thành viên đủ lớn, ban vận động tổ chức bầu cử để chọn ra một ban điều hành gồm các bác sĩ-dược sĩ thực thụ. Nghiệp đoàn y dược sĩ tự do này để tổ chức một nền y tế miễn phí hoặc giá rẻ cho toàn dân.

Bác sĩ, thầy thuốc, sinh viên y khoa và tình nguyện viên mong muốn tham gia, xin  liên lạc với chúng tôi, theo địa chỉ hộp thư: hoithaythuocdoclap@gmail.com hoặc nghiepdoanyduocsitudo@gmail.com

Thân mến.